Missie en Waarden

Missie en Waarden

Ik wil met De Wenteltrap op een bezielde en respectvolle manier bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen.

  • De naam “De Wenteltrap” staat voor de weg die je bewandelt in het leven. Het symboliseert de groei van mensen, het groter worden, het zichzelf overstijgen.
  • In de begeleiding van cliënten maak ik gebruik van een combinatie van praktijk, theorie en eigen levenservaring.
  • Ik help mensen het bewustzijn op te bouwen dat nodig is om te kunnen groeien naar een betere interne samenhang. Door middel van het loslaten van angst, verdriet, ongewenst gedrag, beperkende overtuigingen en patronen, kan energie weer vrij en voluit stromen.
  • In een wereld waarin we overspoeld worden door mogelijkheden, wordt het steeds belangrijker het anker in onszelf te vinden. Begrippen als autonomie, vrijheid, kracht en zelfsturing staan daarbij centraal. Ik ondersteun mensen in het verstevigen en hervinden van hun innerlijk anker.
  • Wie naar buiten kijkt, droomt. Wie naar binnen durft te kijken, ontwaakt. In deze tijd is de mens geneigd naar buiten te kijken. Door middel van gesprekken help ik cliënten weer naar binnen te kijken en contact te maken met de emoties en angsten die ons in ons dagelijkse leven soms onbewust belemmeren.