Bioresonantie Bicom 2000

Wat is bioresonantie? De Bioresonantietherapie is een energetische behandelmethode uit de bio-fysische geneeskunde.Het menselijk lichaam is opgebouwd uit weefsels en organen. Op hun beurt bestaan deze weefsels en organen weer uit celstructuren. De celstructuren zijn opgebouwd  uit cellen, welke weer uit atomen bestaan. Men heeft wetenschappelijk ontdekt dat atomen uit subatomaire deeltjes bestaan die zich […]

Zilverwater Generator

Hallo Mensen
Langs deze weg wil ik jullie even duidelijk maken dat jezelf heel gemakkelijk zilverwater kunt maken.
Het enige wat je moet hebben is het apparaatje en vervolgens maak je zo zilverwater in elk gewenste sterkte.
Ik gebruik het heel veel.
• Ben ik verkouden sproei ik de neusgaten en adem het in zodat de buis van Eustachius niet verstopt raakt.
• Om mijn algehele weerstand te verhogen gebruik ik het.
• Om schaafwondjes mee te behandelen. Ach er zijn legio klachten waarvoor dit middel juist geschikt is.
• Je huid mee schoon te maken.
• Toevoegen aan bv badwater
• Gorgelmiddel
• Deodorant spray voor onder je oksels

Vriendelijke groet
Ludzer de Boer

Dr Hulda Clark Digital Zapper, A Wellness Zapper

ZAPPER DIGITAL FEATURES:

* Digital Zapper technology using the latest Dr Hulda Clark authentic circuit algorithms. * Digitale Zapper technologie met behulp van de nieuwste Dr Hulda Clark authentiek circuit algoritmen.
* Targets Parasites, Worms, Amoeba with 100Khz selectable Frequencies* * Doelen Parasieten, wormen Amoeba met 100Khz selecteerbare Frequenties *
* “User Selectable” Electro-Therapy frequencies for all Cancers and life threatening diseases. * “User Selectable” Electro-Therapie frequenties voor alle vormen van kanker en levensbedreigende ziekten.
* CAFL specific programs for most diseases * CAFL specifieke programma’s voor de meeste ziekten
* Over 100,000 (Hz) Zapper selections can be pre-set. * Meer dan 100.000 (Hz) Zapper selecties kunnen worden vooraf ingesteld.
* 10 times more powerful than the original zapper (1 AMP DC Input) * 10 maal krachtiger dan de originele Zapper (1 AMP DC Input)
* Digital Panel Display, with “JOG Wheel” * Digitale Panel Display, met “JOG-Wheel”
* 2 x Comfortable Velcro Wrist / Foot Straps * 2 x Comfortabele Velcro Pols / Foot Straps
* 1 AMP Power Adapter allows unlimited use (International 110v – 240v) * 1 AMP Power Adapter kunt onbeperkt gebruik (International 110V – 240V)
* Mains Light warning * Mains Light waarschuwing
* Book “Zapper ” Instruction manual 88 Pages * Boek “Zapper” Handleiding 88 pagina’s
* Book “CAFL Frequency Book. “Rife Frequencies” for 3683 diseases * Boek “CAFL Frequency Boek.” Rife frequenties “voor 3683 ziekten
* Usable in every country in the world. * Bruikbaar in alle landen in de wereld. Applicable cable supplied for your country. Toepasselijk kabel geleverd voor uw land. (power adapter) (power adapter)
* 1hz – 100,000hz programs set manually through centre wheel adjustment * 1Hz – 100.000 Hz programma’s handmatig in te stellen door centrum wiel aanpassing
* Light-weight and easy to store or transport * Licht gewicht en gemakkelijk op te slaan of te vervoeren
* No batteries required. * Verplicht Geen batterijen.
* Never Run out of batteries: DC Adapter always delivering correct voltage and frequencies. * Nooit Uitvoeren van batterijen: DC-adapter altijd het leveren van de juiste spanning en frequentie.

A CURE FOR ALL DISEASES? Een remedie voor alle ziekten?
YES IT IS TRUE! JA HET IS JUIST! Many diseases which are been claimed to be incurable are now are being healed through an amazing electro-therapy called a “HULDA CLARK DIGITAL FREQUENCY ZAPPER”. Veel ziekten die zijn aangevraagd te worden ongeneeslijk zijn nu worden genezen door middel van een verbazingwekkende elektro-therapie een “Hulda Clark digitale frequentie ZAPPER”.

HOW DOES ZAPPER DIGITAL WORK? HOE WERKT ZAPPER digitale werk?
The Zapper is an electronic device producing an adjustable frequency of 1hz – 100Khz @ 5.0 volts DC which is the most successful bandwidth for eliminating bacteria and parasites through the hand held copper terminals. De Zapper is een elektronisch apparaat produceert een instelbare frequentie van 1Hz – 100Khz@5.0 volt DC dat is de meest succesvolle bandbreedte voor het elimineren van bacteriën en parasieten in de hand gehouden door de koper terminals. The pulsing action of the positive terminal sends an electronic “wave” through the body, which eliminates all parasites, bacteria, amoeba and viruses that live within this 100,000hz band. De pulserende werking van de positieve terminal stuurt een elektronische “golf” door het lichaam, die alle parasieten, bacteriën, amoeben en virussen die leven binnen deze 100.000 Hz band elimineert. This positive current detaches the negatively charged bacteria from their electro-magnetic adhesion in the body, so that the immune system can fight them. The frequencies can be dialed up according to the particular illness you are working with. Deze positieve huidige los van de negatief geladen bacteriën uit hun elektro-magnetische hechting in het lichaam, zodat het immuunsysteem ze kan vechten. De frequenties kunnen worden gebeld op basis van de bepaalde ziekte waar u mee werkt.